Per què seguir els Estudis professionals de l’Actor a El Timbal? 2012-2013

«Hàmlet», de William Shakespeare. Taller de 2º d’Escola d’Actor.

Per la nostra experiència acumulada, 43 anys formant professionals de l’escena.

Pels nostres objectius de formar un actor/actriu contemporani/rània que sàpiga treballar amb i sense text.

Per disposar d’una tècnica pròpia, moderna i integradora, la Tècnica Coda, de treball amb el text i d’entrenament.

Perquè no allarguem els estudis més enllà del que és necessari per dotar els nostres alumnes d’autonomia, concentrant-los en 2 anys.

Perquè el nostre preu-hora és competitiu, 5,5 euros/h.

Perquè els nostres professionals són exigents, respectuosos amb l’alumne/a i fomenten el seu autoconeixement.

A El Timbal, tenim un pla d’estudis ben definit per a formar actors i actrius: Escola d’Actor.

Les seves matèries han estat definides per un grup de professors amb molts anys d’experiència professional i pedagògica.

Els procediments de treball han tingut cura de mantenir un bon equilibri entre el treball personal i en grup.

Les disciplines d’entrenament i preparació de projectes es complementen per a dotar els alumnes de coneixement, flexibilitat i capacitat organitzativa.

Natàlia Sellarès, professora de veu, sap diagnosticar els problemes i treballar acuradament tots els aspectes de la veu integrats al coneixement del cos.

Mercè Solé i Mireia Font, exerciten els principals paràmetres que defineixen la especificitat pròpia de cada cos i la seva relació amb el temps i l’espai.

El mestre Andrej Leparski, clou aquest treball amb les màscares per aconseguir un bon nivell de coordinació, equilibri i direccionalitat en el domini del cos.

Josep Sàbat sap treure als alumnes la confiança per a improvisar del no-res.

Joan Cusó i Fausto Carrillo, disciplinen l’espontaneïtat per mitjà de les tècniques d’improvisació més diverses.

Mònica Cordomí, Ricard Boluda i Fausto Carrillo, faciliten el descobriment del propi procés creador per l’aplicació de la Tècnica Coda, en entrenar per mitjà del treball amb el text els hàbits de preparació i concreció de l’actor.

Tino Carreño, ajuda els futurs actors i actrius a definir el seu currículum vitae, els seus projectes artístics, la preparació d’un càsting, i el coneixement legislatiu laboral.

Ricard Boluda, aproxima els alumnes als llenguatges escènics per la anàlisi d’espectacles, i per la comprensió de l’evolució de l’escena a la nostra cultura contemporània i la seva relació amb les formes de la tradició teatral.

Finalment, Joan Cusó i el propi Ricard Boluda són els responsables de guiar el grup de treball en l’experiència col·lectiva de dur a terme sengles muntatges escènics.