Pràctiques a El Timbal, alumnes externs de l’Universitat de Barcelona /Prácticas en El Timbal, alumnos externos de la Universidad de Barcelona (1)

Per segon any consecutiu, El Timbal ha signat un conveni de pràctiques amb la Universitat de Barcelona per tal d’oferir aquesta possibilitat al nostre centre a una de les seves […]