Manifest feminista del 8 de març

JUNTES SOM MÉS FORTES! 

Venim de lluny, tenim una llarga història que ens precedeix i una llarga genealogia de dones activistes, sufragistes i sindicalistes: com les que van sostenir la Segona República; les que van lluitar a la Guerra Civil; les que es varen enfrontar al colonialisme i les que han format part de les lluites antiimperialistes d’arreu del mon.

Com cada 8 de març, l’any passat, milions de dones a tot el món vam protagonitzar una vaga feminista. També a casa nostra, a totes les ciutats, pobles i barris vam ocupar els carrers per fer visibles les nostres demandes, les nostres reivindicacions, els nostres treballs i els nostres cossos. Vam aconseguir una força col·lectiva, que es nostres propostes i la nostra centralitat en el món vagi obrint espais i aconseguint canvis. Però no n’hi ha prou!

Les nostres vides segueixen marcades per les desigualtats, per les violències masclistes, per la precarietat, per les exclusions socials i laborals, pels desnonaments dels habitatges, pel racisme i la manca de responsabilitat de la societat patriarcal i de l’estat en els treballs de cures.

Perquè som diverses; les nostres identitats són múltiples: vivim als pobles i a les ciutats: treballem en l’àmbit laboral i en el de les cures; Som: paies, gitanes, dones amb diversitat funcional, amb diversitat sensorial i intel·lectual, migrades i racialitzades. Les nostres edats són totes i ens sabem, lesbianes, trans, bisexuals, inter, queer, hetero i asexuals. Som les que no hi són: som les assassinades, som les preses, som les que es van quedar a les fronteres i som les que es van quedar al mar mediterrani i a tots els mars. Les feministes plantem cara a l’ordre patriarcal, racista, colonitzador, capitalista i depredador de la vida en el nostre planeta.

Proposem una altra forma de veure d’entendre i estar en el món, de relacionar-nos. En definitiva, les nostres propostes impliquen un nou sentit comú. Ens unim al crit global, llançat per les dones d’arreu del món. Contra les reaccions patriarcals davant l’avenç de les dones en l’assoliment dels nostres drets, i enfront d’una dreta i extrema dreta que ha situat les dones, lesbianes i trans, i sobre tot a les migrades, com a objectiu prioritari de la seva ofensiva ultraliberal i patriarcal.

Juntes, avui, parem el món i cridem:

PROU! De violències masclistes, quotidianes i invisibilitzades que vivim les dones, sigui quina sigui la nostra edat i condició.

VOLEM poder moure’ns en llibertat per tots els espais i a tota hora.

VOLEM gaudir d’una vida lliure de violències masclistes. Denunciem la violència sexual com a expressió de l’apropiació patriarcal del nostre cos que ens afecta a totes i encara més, a les migrades, a les racialitzades i a les treballadores de les llars i les cures. Exigim polítiques públiques, recursos i mitjans suficients per a totes en el sistema de protecció i recuperació enfront les violències masclistes.

VOLEM protocols i circuits diversos, les dones no som homogènies. NO VOLEM estigmatització per pertànyer a una cultura diferent, per ser gitanes, o per la nostra condició de dones migrades i racialitzades. No som víctimes! Som supervivents!

PROU! D’opressió per les nostres orientacions i identitats sexuals! Denunciem la LGTBIfòbia social, institucional i laboral que patim moltes de nosaltres, com una altra forma de violència masclista. Denunciem la repressió i la censura, a companyes per les protestes i manifestacions creatives, en defensa dels drets sexuals i reproductius, sota la pressió dels fonamentalismes religiosos. Som dones, lesbianes, trans i som diverses.

Reivindiquem una societat lliure d’opressions, d’explotació i de violències institucionals. Fem una crida a la rebel·lia i a la lluita contra l’aliança entre: el patriarcat el capitalisme i el feixisme que ens vol dòcils, submises i callades. Si ens toquen a una, ens toquen a totes!

PROU! de ingerències en les decisions sobre els nostres cossos ! Exigim: ser protagonistes de la nostra salut i dels nostres cossos, sense cap tipus de pressió estètica. Els nostres cossos no són mercaderies ni objectes. La recerca i la pràctica mèdica tenen encara un biaix de gènere androcèntric que cal canviar de dalt a baix, VOLEM un tractament de la salut de les dones amb perspectiva integral i diferencial. Exigim la DESPATOLOGITZACIÓ de les nostres vides, les nostres emocions, les nostres circumstàncies: la medicalització que respon a interessos de grans empreses, i no a la nostra salut. Prou de considerar els nostres processos de vida com a malalties! 

Exigim la despenalització total de l’avortament, incloent-hi les menors d’edat, així com la seva legalització i cobertura gratuïta en tota la xarxa de salut pública. Nosaltres parim, nosaltres decidim! Volem el dret a la reproducció assistida per les lesbianes, en tota la xarxa de salut pública. Volem que les persones amb identitat trans tinguem accés als tractaments sense que se’ns PATOLOGITZI i tinguem autonomia per decidir si volem aquests tractaments. Perquè els nostres cossos no estan obligats a seguir la norma social patriarcal i binària. Educació sexual per decidir ! Avortament legal per a no morir !  Salut universal, gratuïta i de qualitat per a totes! 

PROU! de violència institucional contra les nostres llibertats. Per aconseguir una vida lliure de violències, cal actuar en tots els àmbits de la nostra vida. A Catalunya des de l’1 d’octubre patim la repressió d’una política judicial, que criminalitza les persones per les seves idees. Les feministes sempre hem estat compromeses amb les llibertats i en la defensa dels drets i les llibertats dels pobles. Rebutgem la criminalització de les accions no-violentes i de protesta social. Denunciem la justícia PATRIARCAL, hereva del franquisme, que ha empresonat, imputat i encausat a dones, sense que hagin comès cap delicte. Exigim la llibertat de les preses polítiques i exiliades, així com la llibertat de totes les dones injustament empresonades, i la fi dels processos judicials oberts. Denunciem les condicions de les presons, on totes les preses, pateixen les discriminacions del sistema penitenciari, a través de les vexacions i la violència institucional quotidianes, així com la perpetuació dels prejudicis i mandats patriarcals Cap Dona en l’oblit! Un país no pot esdevenir lliure, si les dones no són lliures!  

PROU! de repressió i criminalització de la protesta. Cridem ben fort: “No a la Llei Mordassa”. Denunciem la repressió contra el moviment feminista per part de les institucions de l’Estat Espanyol i de la Generalitat de Catalunya. Ens van reprimir i sancionar per la participació en les mobilitzacions de la vaga feminista del passat 8 de març. Visca, Visca, visca la lluita feminista! 

PROU! de malabarismes a les nostres vides!. Som les que generem, reproduïm i sostenim la vida. I normalment S’INVISIBILITZA el valor social d’aquestes aportacions, que fem les dones majoritàriament. Sabem fer i fem saber que aquesta organització social és una trampa còmplice i imprescindible en el desenvolupament del capitalisme.

PROU! de discriminació salarial, de menyspreu i d’assetjament sexual en l’àmbit laboral. No acceptem estar sotmeses a pitjors condicions laborals, ni cobrar menys que els homes. Exigim: que la nostra situació laboral ens permeti desenvolupar un projecte vital amb dignitat i autonomia i que l’ocupació s’adapti a les necessitats dels nostres cicles de vida: no podem ser objecte Ni d’acomiadament, Ni de marginació laboral, Ni han de minvar les nostres expectatives personals i professionals. Exigim pensions dignes per a totes. NO, més pensions de misèria, que ens obliguen a patir pobresa en la vellesa. Demanem la titularitat de les pensions i que el temps dedicat a tasques de cura, o el treball agrari, sigui reconegut en el càlcul de les pensions, de la mateixa manera que ho és el treball assalariat.

PROU! D’explotació i destrucció de la vida en el planeta! Denunciem el neoliberalisme salvatge, que imposa un pensament únic a nivell mundial, oprimeix a les minories ètniques i destrossa el nostre planeta i les nostres vides. Denunciem al capitalisme extractivista i energètic, avalat pels governs europeus, que operen en el sud global; violentant els territoris; les persones, i en especial les dones de pobles originaris. Denunciem la celebració del “Dia de la Hispanitat” i no celebrem el 12 d’octubre, perquè va ser un genocidi i una colonització.  Les feministes, no podem tancar els ulls davant l’explotació, la tortura i la discriminació que pateixin els animals no humans, no podem continuar utilitzant i perpetuant el nostre privilegi d’espècie per sobre dels drets i llibertats dels altres éssers.

Diem NO als Tractats de Comerç i Inversió, son un instrument del projecte capitalista del segle XXI que és heteropatriarcal, racista i colonial que ataca les nostres vides i blinda el poder de les transnacionals, enfront dels drets a i les decisions democràtiques dels poders públics. Exigim que la defensa de la vida es situï en el centre de l’economia i de la política. Per tot això: fem vaga de consum.

PROU! D’educació sexista, racista i colonial! Exigim el nostre dret a una educació feminista, inclusiva, pública, gratuïta i laica. Lliure dels valors heteropatriarcals, neoliberals i mercantilistes, que volen utilitzar l’educació, com una mercaderia. I l’exigim des dels primers trams educatius, en què les professores som majoria, fins a la universitat. Reivindiquem també el nostre dret a una formació afectivo-sexual, que ens eduqui en la diversitat; sense pors, sense complexos, sense reduir-nos a simples objectes i que no permeti ni una sola agressió masclista ni LGTBIfòbica a les aules. Sol·licitem el manteniment i l’ampliació dels programes de beques d’estudi per a les estudiants de tots els nivells educatius. Denunciem: el pressupost públic que es destina a les escoles gestionades per l’Opus Dei, i a totes les escoles concertades que segreguen per sexe, i les que potencien els fonamentalismes religiosos, retrògrades, reaccionaries, i masclistes. Reivindiquem una xarxa d’educació única, pública i gratuïta i amb perspectiva de gènere. Exigim un avenç en la coeducació en tots els àmbits i espais de formació i una educació que fomenti un pensament crític; que no margini les nostres històries dels llibres de text; i en la que, la perspectiva de gènere sigui transversal a totes les disciplines.

PROU! de racisme i exclusió !, obrim fronteres ! Ens oposem a l’augment armamentístic que destrueix les vides de les persones més vulnerables. Cridem molt fort: NO a les guerres! NO a la fabricació de material bèl·lic! Les guerres són producte i extensió del patriarcat i del capitalisme, pel control dels territoris i de les persones. La conseqüència directa de les guerres; som milers de dones migrades i refugiades arreu del món; dones que som victimitzades, oblidades i violentades.

 Denunciem, les polítiques migratòries i de militarització de les fronteres, que barren el pas a

les persones que fugen de les guerres. Denunciem, les diverses formes de violències ( pobresa, espoliació dels recursos naturals, violències masclistes, violències armades…). Fronteres dissenyades per l’Estat Espanyol i la Unió Europea, que atempten al dret a la mobilitat humana. Exigim l’acolliment de totes les persones migrades, sigui pel motiu que sigui: Cap persona és il·legal! 

Exigim protecció efectiva de les víctimes i/o supervivents de tracta, amb finalitat d’explotació sexual. La tracta, s’utilitza com a excusa per perseguir i controlar la migració. Hi ha tràfic d’éssers humans en multitud de sectors i la seva causa no és la prostitució, sinó el tancament de fronteres europees, les restriccions que imposa la Llei d’Estrangeria i la clandestinitat obligatòria en la qual es desenvolupen els projectes migratoris. Calen alternatives laborals no precaritzades, perquè la prostitució no hagi de ser en cap cas, un destí que beneficiï les màfies.

NO a l’estigmatització de milers de dones, sobretot migrades, que ens trobem en una situació de pobresa i vulnerabilitat. Exigim polítiques socials, més recursos i de qualitat, per prevenir i evitar la criminalització de les dones més vulnerables amb família, sobretot migrades, a qui se’ns penalitza amb la retirada de la tutela dels fills i filles.

CAP DONA ÉS IL·LEGAL!!! 

ENS VOLEM LLIURES, ENS VOLEM VIVES, FEMINISTES, COMBATIVES I REBELS! AVUI, LA VAGA FEMINISTA NO S’ACABA: SEGUIREM FINS ACONSEGUIR EL MÓN QUE VOLEM!

 

Extret del MANIFEST FEMINISTA 8M 2019