Per un nou Timbal de futur 2015-2016

  • el timbal COMPROMETIDO SOCIALMENTE
  • el timbal ESCUELA
PER UN NOU TIMBAL DE FUTUR 2015-2106

 EL NOU TIMBAL, O ARA O MAI

Amics i amigues, volem compartir amb vosaltres un fet: heu de saber que el Timbal tal i com existeix ara ja no pot continuar.

Les actuals instal·lacions  ja no ens permeten continuar la nostra activitat. No podem assumir durant 20 anys més la pujada econòmica abusiva del local actual, en una mostra reiterada d’especulació per part de propietari. Per altra banda, la necessitat d’homologar el títol de Formació Professional  d’aprovació imminent, amb totes les obligacions normatives que comporta, en l’actual local no es podrien complir. No podem fer reformes per complir la normativa ni podem millorar les condicions d’accessibilitat.

És per això que necessitem un nou local, i aquesta decisió ens obliga a fer inversions importants per tal d’adaptar les noves instal·lacions als requisits legals i administratius.

I HO VOLEM FER AMB VOSALTRES

El Timbal inicia una etapa de canvis molt important, un procés que ja hem iniciat i que ens obliga a fer un gran esforç d’inversió econòmica, sense cap ajut de les institucions públiques.

Gràcies a l’acompanyament professional d’externs i al suport financer que ens ofereix el teixit cooperatiu, estem segurs de tenir un projecte de futur, sòlid, encoratjador, transformador i, sobretot, possible d’assumir.

Ara bé, necessitem del vostre suport, del vostre compromís per poder-ho fer realitat. Nosaltres sols no podem.

El trasllat i projecte al nou local d’Arc del Triomf a Barcelona implica, doncs,  una inversió important que finançarem a través d’aportacions dels socis de la cooperativa i la sol·licitud de finançament extern per una part a una cooperativa de crèdit (www.coop57.coop) i a una entitat financera publica (www.icf.cat), i per altra part amb emissió de títols participatius (1).  Proposem doncs a la gent que forma part de l’ “ecosistema” de El Timbal donar suport financer a aquest projecte, de dues maneres diferenciades, no excloents:

1. COMPRA DE TÍTOLS PARTICIPATIUS:

El Timbal emetrà TÍTOLS PARTICIPATIUS a 500 euros cada un, a retornar en tres anys al venciment el 31 de desembre del 2017, amb un interès anual del 2%. Es poden demanar tant títols participatius com es vulgui.

2. AVALS NOMINALS MANCOMUNATS:

Donar suport a la demanda d’un crèdit a la cooperativa Coop57, mitjançant AVALS NOMINALS MANCOMUNATS per un import mínim de 800 euros i màxim de 4000 euros. Es tracta d’un document privat que no va a notari. Tampoc comporta cap mobilització de diners, ni dipòsit ni fiança. És a dir, és només un compromís personal i individual envers un projecte col:lectiu i que es basa en la confiança mútua. Es tracta més d’un aval social que d’un aval financer.  I cada avalador només es responsabilitza de la seva part avalada (entre 800€ i 4000€).

Disposem d’un estudi de viabilitat i financer per defensar aquesta inversió i garantir la devolució del diner prestat. Per a dur-lo a terme, hem de fer ben visible i deixar ben palès la implicació de la nostra base social en el projecte Timbal. A diferència dels bancs, les entitats financeres cooperativistes recolzen especialment els projectes cooperatius que tenen una base social ampla.

Necessitem del vostre recolzament per tal d’aconseguir beneficis per a tothom.

Estem a la vostra disposició per respondre a qualsevol dubte relacionat amb aquest projecte de creixement i el seu pla financer corresponent. De la mateixa manera posem a la vostra disposició el pla de viabilitat que hem preparat amb el nostre assessor financer.

VOLS CONÈIXER I DONAR SUPORT AL NOSTRE NOU PROJECTE?

POSA’T EN CONTACTE AMB NOSALTRES,

ENVIA UN MISSATGE INDICANT

ASSUMPTE «SUPORT PROJECTE EL TIMBAL» A

escola@eltimbal.org

Si creieu en nosaltres i voleu recolzar-nos, podeu posar el vostre gra de sorra. Tota participació serà gran!!

______________________________________________

(1)   La Llei de Cooperatives catalana contempla la possibilitat per les cooperatives d’emetre títols participatius:

Article 62

Deute subordinat, títols participatius i obligacions

1. L’assemblea general pot autoritzar l’emissió de participacions especials amb caràcter de deute subordinat, per a captar recursos financers dels socis o de terceres persones, i fixar-ne les condicions d’emissió. Aquestes participacions especials són lliurement transmissibles i s’han d’ajustar a la normativa reguladora del mercat de valors.

2. L’assemblea general pot autoritzar l’emissió de títols participatius com una forma de finançament voluntari dels socis o de terceres persones no sòcies, títols que poden tenir la consideració de valors mobiliaris i donen dret a la remuneració que s’estableixi en el moment de l’emissió, que, en qualsevol cas, ha d’estar en funció de l’evolució de l’activitat de la cooperativa. És permès incorporar-hi un interès fix.

3. L’acord d’emissió de títols participatius pot establir el dret d’assistència dels titulars que no són socis de la cooperativa a l’assemblea general i al consell rector, amb veu i sense vot. La regulació de l’emissió del títol participatiu s’ha d’atenir a la legislació vigent en matèria financera.

4. La cooperativa, per acord de l’assemblea general, pot emetre obligacions el règim de les quals s’ha de sotmetre a la legislació aplicable a la matèria.

_____________________________________________

ANNEXOS INFORMATIUS

1.EL TIMBAL, CENTRE DE FORMACIÓ I CREACIÓ ESCÈNICA, COOPERATIVA

Fa cinc anys, en plena crisi econòmica, El Timbal va deixar de ser una empresa familiar i es va constituir en Cooperativa de Treball Associat. En aquest temps, hem demostrat la fortalesa del nostre projecte, en l’eficàcia per a remuntar una situació adversa cada cop més competitiva i créixer  a un ritme constant anual.

Com a Cooperativa us volem demanar que aposteu per nosaltres, pel nostre projecte. Volem continuar fent el servei socio-cultural que hem fet i fem. Entenem que un projecte col·lectiu com el nostre, per a mantenir els seus valors, ha de tenir solucions col·lectives.

Volem que el nostre sigui un projecte global, inclusiu i transformador.

Tenim importants reptes pel davant, i volem  animar-vos a la vostra participació i col·laboració activa per a promoure i fer realitat projectes relacionats amb les arts escèniques. Impulsar la creació i ajudar activament -molt més enllà de la formació- a les noves generacions d’actrius, actors i creadors.

Ara existeix l’oportunitat de fer-ho (una oportunitat per a tothom)Sols no podem. De la cooperativa Timbal tothom hi pot formar part -d’una manera o una altra. Volem ser rellevants, impulsors i transformadors. Vols formar part d’aquest projecte obert, participatiu i transformador?

Ara hi ha una oportunitat que podem fer realitat entre molts i volem que hi formeu part.

2.EL TIMBAL, CENTRE DE FORMACIÓ I CREACIÓ ESCÈNICA.

L’any 1969, l’actor i creador Anton Font va fundar a Barcelona El Timballa primera escola privada de teatre del País. La seva primera seu va estar al barri de Sarrià, durant 19 anys. La seva segona seu ha estat a Ciutat Vella, on estem ara des de fa 26 anys.

D’aleshores ençà,  han passat pel Centre més de 15000 alumnes, que avui en dia són molts d’ells actrius, actors, directors, creadors, professors  i gestors culturals.

Portem 45 anys oferint un servei cultural y social de qualitat a la ciutat de Barcelona.

Vam ser al seu moment la primera escola privada; ara, volem ser capdavanters de la nova titulació oficial, per la qual venim lluitat des de fa més de 10 anys.

3. EL REPTE DE LA NOVA TITULACIÓ I LA CONSOLIDACIÓ DEL MODEL FORMATIU PROPI: SISTEMA CODA

El Timbal ha anat incorporant en els darrers anys, com a model pedagògic als seus estudis professionals i artístics personals,  les aportacions metodològiques del Sistema Coda, creat pels professors de la casa Fausto Carrillo i Ricard Boluda. La qual cosa, i especialment des que som cooperativa, ha permès prendre una posició clara i diferenciada en el nostre àmbit professional, a l’oferir un model d’aprenentatge integrador, contemporani, de segell propi, plenament contrastat.

Ara conflueix en el temps, feliçment, quan just fem 45 anys, l’oportunitat d’accedir per fi a la nova titulació de Formació Professional de Grau Superior en Tècniques Teatrals d’Actuaciótítol que dignificarà encara més els nostres alumnes i el nostre propi treball al donar-nos un reconeixement públic i oficial.

Des del 2009, i formant part de l‘ACET (Associació Catalana d’Escoles de Teatre), han estat  cinc anys intensos de treball amb la Generalitat de Catalunya per tal d’arribar on volíem. Nosaltres vam demanar reconeixement, ara ho podem aconseguir, i cal per a això prendre decisions importants de futur.